Det lilla ordet främst

Framsida pdf
Produkttyp: Stödmaterial Tryckt bok
125 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Stödmaterial elevhälsa

Det lilla ordet främst är en handledning om att skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyg­gande och hälsofrämjande i skolan. Handledningen förmedlar skolors erfarenheter samt presenterar praktiska reflektionsunderlag som skolor kan använda för att få stöd i arbetet.

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolor beskriver trots det att elevhälsans tid ofta går åt till hastiga korridors­lösningar, akuta individärenden och så kallade brandkårsutryckningar. De vill organisera arbetet så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande, men utmaningen är stor. Hur kommer det sig att det är så svårt? Hur kan kopp­lingen mellan hälsa och lärande synliggöras bättre i skolans vardag? Hur kan perspektiven i skolans samtalskultur vidgas? Och hur kan elevhälsoarbetet utvecklas och systematiseras?

Det lilla ordet främst förmedlar erfarenheter från skolor som har del­tagit i den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”. Under kursen har skolorna fått möjlig­het att utveckla det egna elevhälsoarbetet. I handledningen presenteras fyra praktiska reflektionsunderlag som har använts som stöd:

  • Pyramiden ‒ Synliggör skolans elevhälsoarbete
  • Spelet ‒ Utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur
  • Rummet ‒ Utveckla skolans strukturer
  • Hjärtat ‒ Systematisera skolans elevhälsoarbete.

Handledningen vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som tvärprofessionellt team. Den kan även användas tillsammans med lärare, övrig skolpersonal och andra för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan.

Reflektionsunderlagen från handledningen finns även i form av laminerade underlag i Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst 

Stödmaterial elevhälsa går att ta del av i sin helhet på  www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/. Där finns en film för varje reflektionsunderlag där skolor berättar om hur de har använt reflektionsunderlagen som ett stöd i elevhälsoarbetet, samt material som är framtagna utifrån vår samverkan med forskare.

Visa mer

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789128000642
Artikelnummer
00034
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
74 sidor
Övriga detaljer
188 g