Beas familjer, Stjärnsvenska, Upplevelse nivå 3, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Beas familjer.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
74 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Stjärnsvenska

Stjärnsvenskaserien ett läsutvecklingsmaterial med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring och består av böcker för upplevelseläsning i olika genrer och faktaböcker inom flera temaområden.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10361
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Medietyp
Dvd/cd-rom