Beas familjer, Stjärnsvenska, Upplevelse nivå 3, Tryckt punktskrift, gles

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
En flicka.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Stjärnsvenska

Upplevelse Nivå 3 Enkel text. Beas familjer är en punktskriftsbok för lästräning ur serien Stjärnsvenska. Boken har punktskrift, förstorad svartskrift och taktila svällpappersbilder i färg för gemensamma läsupplevelser i klassrummet.

Stjärnsvenskaserien ett läsutvecklingsmaterial med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring och består av böcker för upplevelseläsning i olika genrer och faktaböcker inom flera temaområden.

Format: A4.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128102322
Artikelnummer
10232
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber