What you need to know about Swedish Sign language

What you need to know about Swedish Sign language.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Bra att veta om

Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till dess lands kultur. Trots att alla länder har sitt eget teckenspråk har teckenspråkiga personer från olika länder lättare att förstå varandra än personer som talar olika språk.

Dessa Bra att veta-foldrar, som berör området tvåspråkighet avseende svenska och svenskt teckenspråk, vänder sig till föräldrar, skolledare, skolpersonal, informatörer och andra intresserade. Här finns allmän information att hämta om:

• Svenskt teckenspråk
• Tvåspråkighet och specialskolan
• Teckenspråkstolkning.

Finns även på svenska.

Visa mer

ISBN
9789128008792
Artikelnummer
00879
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum