Bra att veta om svenskt teckenspråk

Bra att veta om teckenspråk.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Bra att veta om

Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till dess lands kultur. Trots att alla länder har sitt eget teckenspråk har teckenspråkiga personer från olika länder lättare att förstå varandra än personer som talar olika språk. I denna folder får du bland annat veta när svenskt teckenspråk blev erkänt som ett undervisningsspråk för personer som är döva, hur många som talar svenskt teckenspråk och vad skillnaden mellan tal och tecken är. 

Dessa Bra att veta-foldrar, som berör området tvåspråkighet avseende svenska och svenskt teckenspråk, vänder sig till föräldrar, skolledare, skolpersonal, informatörer och andra intresserade. Här finns allmän information att hämta om:

• Svenskt teckenspråk
• Tvåspråkighet och specialskolan
• Teckenspråkstolkning.

Finns även på engelska.

Visa mer

ISBN
9789128008709
Artikelnummer
00490
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum