Geografi

Geografi

Karta av Italien i relief med tillhörande punktskrift.

Italien

Geografi Taktila bilder
188 kr
Lägg i varukorg, Italien
Taktila kartor anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta...
Karta över Kenya.

Kenya

Geografi Taktila bilder
63 kr
Lägg i varukorg, Kenya
Taktila kartor anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta...
Karta över Sydostasien.

Sydostasien

Geografi Taktila bilder
125 kr
Lägg i varukorg, Sydostasien
Taktila kartor anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta...
Karta över Sudan.

Sudan

Geografi Taktila bilder
63 kr
Lägg i varukorg, Sudan
Taktila kartor anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta...
En förenklad karta över Södermalm i Stockholm.

Södermalm starkt förenklad karta

Geografi Taktila bilder
63 kr
Lägg i varukorg, Södermalm starkt förenklad karta
Taktila kartor anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta...
En kartbild över Stockholms län.

Stockholms län

Geografi Taktila bilder
188 kr
Lägg i varukorg, Stockholms län
Taktila kartor anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta...
Polarzon i relief.

Jordens klimatzoner polarzonen del 2 nyckel

Geografi Taktila bilder
25 kr
Lägg i varukorg, Jordens klimatzoner polarzonen del 2 nyckel
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift. Format: A3
Världskarta i relief med klimatzoner markerade.

Jordens klimatzoner subtropiska zonen nyckel

Geografi Taktila bilder
25 kr
Lägg i varukorg, Jordens klimatzoner subtropiska zonen nyckel
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift. Format: A3
Växtskikt i lövskog.

Växtskikt i lövskog

Geografi Taktila bilder
25 kr
Lägg i varukorg, Växtskikt i lövskog
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift. Format: A3
Växtskikt i mossen.

Växtskikt i mossen

Geografi Taktila bilder
25 kr
Lägg i varukorg, Växtskikt i mossen
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift. Format: FA44