E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Titano Biologi.

Titano Biologi, e-bok Textview

Biologi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
419 kr
Lägg i varukorg, Titano Biologi
Titano Biologi är ett basläromedel för årskurs 7–9. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.
Bild saknas

ABC-klubben åk 2 Diamantjakten Läsebok B, e-bok Textview

Svenska E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
179 kr
Lägg i varukorg, ABC-klubben åk 2 Diamantjakten Läsebok B
ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. I ABC-klubben för åk 2 finns det två läseböcker - Diamantjakten A och B. B...
Omslag.

ABC-klubben åk 2 Diamantjakten Läsebok B, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Svenska E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
179 kr
Lägg i varukorg, ABC-klubben åk 2 Diamantjakten Läsebok B
ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. I ABC-klubben för åk 2 finns det två läseböcker - Diamantjakten A och B. B...
Titano Biologi.

Titano Biologi, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Biologi E-bok
419 kr
Lägg i varukorg, Titano Biologi
Titano Biologi är ett basläromedel för årskurs 7–9. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.
Titano Biologi.

Titano Biologi, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Biologi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
419 kr
Lägg i varukorg, Titano Biologi
Titano Biologi är ett basläromedel för årskurs 7–9. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.
Titano Kemi.

Titano Kemi, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Kemi E-bok
419 kr
Lägg i varukorg, Titano Kemi
Titano Kemi är ett basläromedel för årskurs 7–9. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.
Titano Kemi.

Titano Kemi, e-bok Textview

Kemi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
419 kr
Lägg i varukorg, Titano Kemi
Titano Kemi är ett basläromedel för årskurs 7–9. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.
Titano Kemi.

Titano Kemi, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Kemi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
419 kr
Lägg i varukorg, Titano Kemi
Titano Kemi är ett basläromedel för årskurs 7–9. Den nya upplagan har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.
Utkik 7-9 Religion.

Utkik 7-9 Religion, e-bok Textview

Religionskunskap E-bok
422 kr
Lägg i varukorg, Utkik 7-9 Religion
Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9.  De nya upplagorna är anpassade till det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22. Varje kapitel...
Utkik 7-9 Religion.

Utkik 7-9 Religion, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Religionskunskap E-bok
422 kr
Lägg i varukorg, Utkik 7-9 Religion
Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9.  De nya upplagorna är anpassade till det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22. Varje kapitel...