E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok Textview

E-bok Publikation och rapport
0 kr
Lägg i varukorg, Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok Textview
Denna produkt är en e-bok i Textview-format. Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgä...
Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok HTML utan bildbeskrivningar

E-bok Publikation och rapport
0 kr
Lägg i varukorg, Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok HTML utan bildbeskrivningar
Denna produkt är en e-bok i HTML-format utan bildbeskrivningar. Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utv...
Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok HTML med bildbeskrivningar

E-bok Publikation och rapport
0 kr
Lägg i varukorg, Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok HTML med bildbeskrivningar
Denna produkt är en e-bok i HTML-format med bildbeskrivningar. Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utve...