E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Bild saknas

Alegría paso cuatro, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Spanska E-bok
301 kr
Lägg i varukorg, Alegría paso cuatro
¡Qué alegría! Vilken glädje! Alegría för steg 1–5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord,...
Bild saknas

Alegría, paso uno Allt-i-ett-bok, e-bok Textview

Spanska E-bok
270 kr
Lägg i varukorg, Alegría, paso uno Allt-i-ett-bok
Alegría för steg 1–5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elev...
Bild saknas

Buena idea 1 Libro de textos, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Spanska E-bok
197 kr
Lägg i varukorg, Buena idea 1 Libro de textos
I Buena idea byggs innehållet kring vardagliga situationer och ämnesområden. Dessa är sedan utgångspunkten för vad som övas. Stor vikt läggs vid inlär...
Bild saknas

Alegría, paso uno Allt-i-ett-bok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Spanska E-bok
270 kr
Lägg i varukorg, Alegría, paso uno Allt-i-ett-bok
Alegría för steg 1–5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elev...
Bild saknas

Alegría, paso dos Allt-i-ett-bok, e-bok Textview

Spanska E-bok
270 kr
Lägg i varukorg, Alegría, paso dos Allt-i-ett-bok
Alegría för steg 1–5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elev...
Ett torg i med en stor staty i mitten.

La Plaza 4, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Spanska E-bok
347 kr
Lägg i varukorg, La Plaza 4
Med La plaza 4 aktiverar du eleverna dels genom aktuella och kända ämnen och dels genom övningar som väcker diskussion. I La plaza 4 uppmuntras elever...
Qué bien 7 Övningsbok.

Qué bien 7 Övningsbok, e-bok Textview

Spanska E-bok
132 kr
Lägg i varukorg, Qué bien 7 Övningsbok
I ¡Qué bien! Övningsbok finns varierande övningar som tränar de olika receptiva och produktiva förmågorna. Varje delkapitel börjar med en hörövning fö...
Omslag.

Amigos cuatro Textbok, e-bok Textview

Spanska E-bok
147 kr
Lägg i varukorg, Amigos cuatro Textbok
Amigos är ett mycket omtyckt läromedel i spanska för skolår 6–9, som nu är reviderat i enlighet med Lgr11. Många lärare som använder Amigos uppskattar...
Colores 8 Övningsbok.

Colores 8 Övningsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Spanska E-bok
99 kr
Lägg i varukorg, Colores 8 Övningsbok
Med Colores kan du själv det arbetssätt som passar just din undervisning. Arbeta med böckerna som stöd genom hela kursen eller plocka det du behöver o...
Caminando 3 Lärobok.

Caminando 3 Lärobok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Spanska E-bok
349 kr
Lägg i varukorg, Caminando 3 Lärobok
Caminando är läromedelsserien som förmedlar kunskaper i spanska med stor autenticitet. Caminando står för trygghet och kvalitet i klassrummet och inne...