Originalprodukt:
Qué bien 7 Övningsbok, Sanoma Utbildning,

Qué bien 7 Övningsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Qué bien 7 Övningsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Spanska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
132 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I ¡Qué bien! Övningsbok finns varierande övningar som tränar de olika receptiva och produktiva förmågorna. Varje delkapitel börjar med en hörövning för att skapa förförståelser inför arbetet med texten. Därefter följer läsförståelse och träning av ord, fraser och grammatik som presenterats i kapitlet. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152336373
Artikelnummer
9789152336373-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom