E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Bild saknas

Cascade 4, E-bok Textview

Franska E-bok
145 kr
Lägg i varukorg, Cascade 4
Cascade 4 är avsedd för elever i årskurs 9 och består av en huvudbok med texter och muntliga övningar samt en cahier, där alla skriftliga övningar fin...
Bild saknas

Cascade 4 Cahier, E-bok Textview

Franska E-bok
369 kr
Lägg i varukorg, Cascade 4 Cahier
Cascade 4 är avsedd för elever i årskurs 9 och består av en huvudbok med texter och muntliga övningar samt en cahier, där alla skriftliga övningar fin...
Bild saknas

Escalade 1 Textbok, E-bok Textview

Franska E-bok
142 kr
Lägg i varukorg, Escalade 1 Textbok
Escalade 1 är ett material för nybörjare i franska på gymnasiet. Läromedlet är avsett för gymnasieskolans kurs i moderna språk, steg 1, men passar äve...
Bild saknas

Escalade 1 Övningsbok, E-bok Textview

Franska E-bok
115 kr
Lägg i varukorg, Escalade 1 Övningsbok
Escalade 1–2 är franska för nybörjare med en uppdelning i textbok och arbetsbok. Varje årskurs består av 20 korta tematiska kapitel med trevliga texte...
Omslag.

Escalade 2 Textbok, E-bok Textview

Franska E-bok
157 kr
Lägg i varukorg, Escalade 2 Textbok
Escalade 2 är avsedd för gymnasiets steg 2 i Franska.Textboken består av 20 kapitel som tillsammans ger en mångfacetterad bild av den fransktalande vä...
Bild saknas

Cascade 2, E-bok Textview

Franska E-bok
133 kr
Lägg i varukorg, Cascade 2
Cascade 2 är avsedd för nybörjare och fortsättare i årskurs 7 och består av en huvudbok med texter och muntliga övningar samt en cahier, där alla skri...
Bild saknas

Cascade 2 Grammaire, E-bok Textview

Franska E-bok
56 kr
Lägg i varukorg, Cascade 2 Grammaire
Cascade 2 är avsedd för nybörjare och fortsättare i årskurs 7 och består av en huvudbok med texter och muntliga övningar samt en cahier, där alla skri...
Bild saknas

Cascade 2 Cahier, E-bok Textview

Franska E-bok
67 kr
Lägg i varukorg, Cascade 2 Cahier
Övningsböckerna, cahiers, innehåller många typer av uppgifter med färdighetsfokus. I varje kapitel finns det flera hörövningar.
Bild saknas

Escalade Littéraire, E-bok Textview

Franska E-bok
172 kr
Lägg i varukorg, Escalade Littéraire
Escalade Littéraire är ett läromedel i franska för steg 4-7 med tyngdpunkt på steg 5. Det är även lämpligt för högskolan. Boken är en antologi med tex...
Bild saknas

Escalade 2 Övningsbok, E-bok Textview

Franska E-bok
143 kr
Lägg i varukorg, Escalade 2 Övningsbok
Escalade 1–2 är franska för nybörjare med en uppdelning i textbok och arbetsbok. Varje årskurs består av 20 korta tematiska kapitel med trevliga texte...