Chez nous 2 Textbok, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Cyklister i Paris.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
180 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Chez nous

Chez nous är en läromedelsserie som bjuder in eleven till det franska språket och den fransktalande världen. Textboken består av fyra kapitel och ett separat avsnitt med lästexter kallat Lecture. De flesta texterna är skrivna i dialogform. Efter varje kapiteltext möter eleverna Regardez. Det är ett uppslag som visar på innehåll från texten, t.ex. phrase utiles, grammatik och ordfält. Regardez fungerar som en brygga mellan text och övningsbok.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152303092
Artikelnummer
9152303092-ECB
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom