ADHD

ADHD är en förkortning av Attention deficit hyperactivity disorder och ingår i begreppet NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lärmiljön och lärsituationen är mycket viktig för elever med ADHD. Läromedlen behöver ha tydlig struktur och anpassad layout. För att behålla koncentrationen är det viktigt att erbjuda variation med omväxlande uppgifter, olika typer av medier och även använda sig av elevens intressen.

ADHD

ADHD är en förkortning av Attention deficit hyperactivity disorder och ingår i begreppet NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lärmiljön och lärsituationen är mycket viktig för elever med ADHD. Läromedlen behöver ha tydlig struktur och anpassad layout. För att behålla koncentrationen är det viktigt att erbjuda variation med omväxlande uppgifter, olika typer av medier och även använda sig av elevens intressen.