Originalprodukt:
Trampoline - Franska, Natur och Kultur, Första upplagan

Trampoline - Franska, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ett övningshäfte att skriva i med fransk ord- och grammatikträning. Häftet innehåller 12–14 avsnitt som inleds med en text, följd av övningar på ord och grammatik.

Strukturerat och varierat
Häftet är perfekt för en snabb uppfräschning av språkkunskaperna inför Moderna språk 3, så att eleverna får en gemensam grund att stå på. De passar också i andra sammanhang då eleverna behöver en strukturerad och varierad snabbrepetition.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127651456
Artikelnummer
9127651456-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom