Originalprodukt:
Trampoline - Franska, Natur och Kultur, Första upplagan

Trampoline - Franska, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ett övningshäfte att skriva i med fransk ord- och grammatikträning. Häftet innehåller 12–14 avsnitt som inleds med en text, följd av övningar på ord och grammatik.

Strukturerat och varierat
Häftet är perfekt för en snabb uppfräschning av språkkunskaperna inför Moderna språk 3, så att eleverna får en gemensam grund att stå på. De passar också i andra sammanhang då eleverna behöver en strukturerad och varierad snabbrepetition.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127651456
Artikelnummer
9127651456-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom