Teckenspråksutbildning för föräldrar TUFF

Teckenspråksutbildning för föräldrar TUFF.
Produkttyp: Publikation och rapport

Om du som förälder behöver och vill lära dig teckenspråk för att kunna stötta ditt barns utveckling, kan du gå Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF. Med förälder menas du som är särskilt förordnad som vårdnadshavare eller som är gift eller sambo med en förälder. Kursen är kostnadsfri och finns på flera orter i landet. Du kan själv välja var du vill gå din utbildning.

Visa mer

Artikelnummer
00932
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
2 sidor