Originalprodukt:
Svenska som andraspråk 1, NA Förlag AB, Första upplagan

Svenska som andraspråk 1, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svenska som andraspråk 1.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
249 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Svenska som andraspråk 1 täcker hela kursen Svenska som andraspråk 1 och innehåller sex kapitel:

• Vad är egentligen svenska som andraspråk?
• Språklig variation
• Relationer
• Utbildning och arbetsliv
• Ute i samhället
• Svenska språkets form, funktion och betydelse.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789198168129
Artikelnummer
9198168129-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
NA Förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom