Originalprodukt:
Svenska som andraspråk 1, NA Förlag AB, Första upplagan

Svenska som andraspråk 1, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svenska som andraspråk 1.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
249 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Svenska som andraspråk 1 täcker hela kursen Svenska som andraspråk 1 och innehåller sex kapitel:

• Vad är egentligen svenska som andraspråk?
• Språklig variation
• Relationer
• Utbildning och arbetsliv
• Ute i samhället
• Svenska språkets form, funktion och betydelse.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789198168129
Artikelnummer
9198168129-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
NA Förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom