Originalprodukt:

Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Språkporten 1, 2, 3.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska för invandrare
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
316 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144079172
Artikelnummer
9144079172-ECB
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom