Originalprodukt:
Spira 2, Liber, Andra upplagan

SPIRA Biologi 2, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
375 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Spira 2 inleds med en beskrivning av det naturvetenskapliga arbetssättet som innefattar block 1.
I block 2 handlar om celler, är nytillskotten organismernas livscykler samt cellbiologins praktiska tillämpningar.
Block 3 handlar om mikroorganismer är odlingsteknik för bakterier ett nytt inslag
Block 4 handlar om växter och svamparnas fysiologi.
Block 5 är ett mycket omfattande kapitel om djurens fysiologi, hur evolutionen har skapat skilda lösningar för olika organismer, men emfasen ligger på vår egen kropp och hälsa – och även hur kroppen kan drabbas av sjukdomar när fysiologin hamnar i obalans.
De två sista kapitlen är helt nya: Medicinska undersökningsmetoder samt Kärlek, sex och sånt.

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning. Sist i boken finns frågor på kapitlen, och svaren till dessa finns i lärarhandledningen.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789147085897
Artikelnummer
9147085897-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom