Originalprodukt:
SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
199 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna för att passa elever med läs- och skrivsvårigheter, diagnosticerad dyslexi eller med svenska som sitt andraspråk. De innehåller bland annat inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i "stora" SOL, ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare förklarade.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127422858
Artikelnummer
9127422858-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom