Originalprodukt:
SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
199 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien SOL 4000

Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna för att passa elever med läs- och skrivsvårigheter, diagnosticerad dyslexi eller med svenska som sitt andraspråk. De innehåller bland annat inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i "stora" SOL, ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare förklarade.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127422858
Artikelnummer
9127422858-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart