Originalprodukt:
SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
199 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna för att passa elever med läs- och skrivsvårigheter, diagnosticerad dyslexi eller med svenska som sitt andraspråk. De innehåller bland annat inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i "stora" SOL, ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare förklarade.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127422858
Artikelnummer
9127422858-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom