SOL 4000 Religion och liv 8 Elevbok, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
129 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien SOL 4000

Religion och de traditioner som följer i dess spår är viktiga i ett samhälle. Religion och liv 8 handlar främst om kristendomen, världens största religion, och dess utveckling. Boken inleds med Jesus och den tidiga kristendomen. Vad var det som gjorde att Jesus dödades? Vilket var hans revolutionerande budskap? Del två handlar om hur kristendomen senare blev världsomspännande och hur de tre stora inriktningar protestantism, katolicism och ortodoxi utvecklades. Religion och liv 8 avslutas med ett kapitel om kristendomen i Sverige både historiskt sett och hur det ser ut idag. Precis som i Religion och liv 7 finns Fundera över kvar. Det är sidor med etiska och moraliska frågeställningar som återkommer regelbundet i boken så att de hela tiden ska finnas med på ett naturligt sätt i undervisningen. I elevboken avslutas kapitlen fortfarande med frågor på tre nivåer som hjälper läraren och eleven att planera sitt arbete.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Ladda ner

ISBN
9789127422889
Artikelnummer
9127422889-EBB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart