Originalprodukt:
SOL 4000 Religion och liv 8 Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Religion och liv 8 Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
129 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien SOL 4000

Religion och de traditioner som följer i dess spår är viktiga i ett samhälle. Religion och liv 8 handlar främst om kristendomen, världens största religion, och dess utveckling. Boken inleds med Jesus och den tidiga kristendomen. Vad var det som gjorde att Jesus dödades? Vilket var hans revolutionerande budskap? Del två handlar om hur kristendomen senare blev världsomspännande och hur de tre stora inriktningar protestantism, katolicism och ortodoxi utvecklades. Religion och liv 8 avslutas med ett kapitel om kristendomen i Sverige både historiskt sett och hur det ser ut idag. Precis som i Religion och liv 7 finns Fundera över kvar. Det är sidor med etiska och moraliska frågeställningar som återkommer regelbundet i boken så att de hela tiden ska finnas med på ett naturligt sätt i undervisningen. I elevboken avslutas kapitlen fortfarande med frågor på tre nivåer som hjälper läraren och eleven att planera sitt arbete

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127422889
Artikelnummer
9127422889-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom Nedladdningsbart