Originalprodukt:
SOL 4000 Levande historia 7 Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Levande historia 7 Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag SOL 4000 levande historia 7 elevbok
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
129 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

Levande Historia 7
"Utan historia ingen framtid" sägs vara ett latinskt ordspråk. Vad innebär det? Vad är latin? Levande historia är en historiebok som tar upp världshistorien i kronologisk ordning med start från de första människorna. Boken ger en grund för att utveckla elevens förklarande och analyserande förmåga bland annat med stöd av nivågrupperade uppgifter och frågor.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127408715
Artikelnummer
9127408715-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom