Originalprodukt:
Simsalabim 4 Arbetsbok, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Simsalabim 4 Arbetsbok, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
62 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Simsalabim

Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker,ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Det är uppgifter och övningar som gör nedslag i svenskämnets alla delar.

arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. Nu handlar det om att träna och befästa det som ni gemensamt gått igenom i grundboken.

  • Många av uppgifterna är av öppen karaktär utan givna svar,eleverna får själva ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå.
  • Varje kapitel avslutas med ett uppslag med utvärdering där det blir tydligt vad eleverna lärt sig och vad de behöver träna vidare på.
  • Hänvisningar i grundboken visar när det är dags att arbeta i häftet.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Ladda ner

ISBN
9789144068930
Artikelnummer
9144068930-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart