Originalprodukt:
Simsalabim 4 Arbetsbok, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Simsalabim 4 Arbetsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
62 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Simsalabim

Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker,ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Det är uppgifter och övningar som gör nedslag i svenskämnets alla delar.

arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. Nu handlar det om att träna och befästa det som ni gemensamt gått igenom i grundboken.

  • Många av uppgifterna är av öppen karaktär utan givna svar,eleverna får själva ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå.
  • Varje kapitel avslutas med ett uppslag med utvärdering där det blir tydligt vad eleverna lärt sig och vad de behöver träna vidare på.
  • Hänvisningar i grundboken visar när det är dags att arbeta i häftet.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

ISBN
9789144068930
Artikelnummer
9144068930-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart