Samspråk

Framsida litet barn skrattar mot kvinna
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial

Ladda ner kostnadsfritt!

Skriften är ett pedagogiskt stöd i samspel och kommunikation till föräldrar, personal och andra som möter barn och ungdomar med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. Kombinationen av olika funktionsnedsättningar leder många gånger till att barnen får en försenad psykomotorisk utveckling och därmed också kommunikativa svårigheter. Vi vuxna kan få svårt att förstå det barnet vill uttrycka och behöver därför stödja barnet i sin kommunikativa utveckling. De uttrycksformer barnen spontant använder sig av, visar oss vägen för vilken form av stöd som vi vuxna i närmiljön ska erbjuda.

Skriften är framtagen av specialpedagoger som arbetar för Resurscenter syn i Örebro inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. I resurscentrets uppdrag ingår att göra specialpedagogiska kartläggningar och utredningar av barn och ungdomar. Vi arbetar i team med olika kompetenser och samverkar med föräldrar, pedagoger från förskola, skola och andra viktiga stödpersoner kring barnen och ungdomarna. Resurscentret erbjuder också utbildning av lärare, övrig personal samt föräldrar.

Format: A5

Visa mer

ISBN
9789128004206
Artikelnummer
00420
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
76 sidor