Originalprodukt:
Så fungerar kroppen, Lära förlag, Första upplagan

Så fungerar kroppen, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi Naturkunskap Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
85 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Så fungerar kroppen beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789186001261
Artikelnummer
9186001261-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bokverksta'n Förlag AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart