Originalprodukt:
Så fungerar kroppen, Lära förlag, Första upplagan

Så fungerar kroppen, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi Naturkunskap Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
85 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Så fungerar kroppen beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar också upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789186001261
Artikelnummer
9186001261-HA
Originalförlag
Bokverksta'n Förlag AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom