Originalprodukt:
Så fungerar kroppen, Lära förlag, Första upplagan

Så fungerar kroppen, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi Naturkunskap Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
85 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Så fungerar kroppen beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar också upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789186001261
Artikelnummer
9186001261-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bokverksta'n Förlag AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom