Originalprodukt:
Religion - Helt enkelt, Liber, Första upplagan

Religion helt enkelt, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Religion helt enkelt.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
266 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Religion – helt enkelt är ett läromedel för religionskunskap 1. Texten tar avstamp i Sverige och det religiösa liv som finns här. I beskrivningen av religioner/livsåskådningar betonas att det aldrig finns ett enda svar på hur människor följer sin specifika övertygelse.


Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147103683
Artikelnummer
9147103683-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom