Räkna med abakus - Handledning

Händer som räknar med abakus.
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
150 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Räkna med abakus

Räkna med abakus är ett läromedel som ger grundläggande kunskaper i abakusräkning med den japanska abakusen, soroban. 

Räkna med abakus - handledning riktas till lärare som undervisar elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik. Handledningen ger en noggrann genomgång och beskriver några användbara metoder vid introduktionen av abakusen. Handledningen går igenom de fyra räknesätten; addition, subtration, multiplikation och division. Den innehåller även typexempel på de fyra räknesätten och ett antal övningsexempel som kan användas både enskilt och i grupp.

Denna handledning ersätter Handledning i abakusräkning. Den nya handledningen utgår från att abakusen är vänd med en kula ovanför bommen och fyra kulor nedanför bommen, vilket är det vanligaste sättet att använda abakus internationellt. 

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
11600
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Kristina Schollin-Borg
Fotografer
Malin Jochumsen
Övriga detaljer
252 g