Originalprodukt:
R2000 Redovisning 2 Problembok, Liber, Sjunde upplagan

R2000 Redovisning 2 Problembok, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
R2000 Redovisning 2 Problembok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
380 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien R2000 Redovisning 2

Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. En ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag. Anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar, kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Ladda ner

Upplaga
Sjunde upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147123797
Artikelnummer
9147123797-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart