Originalprodukt:
R2000 Redovisning 2 Problembok, Liber, Sjunde upplagan

R2000 Redovisning 2 Problembok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
R2000 Redovisning 2 Problembok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
380 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien R2000 Redovisning 2

Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. En ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag. Anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar, kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Sjunde upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147123797
Artikelnummer
9147123797-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart