Originalprodukt:
R2000 Redovisning 2 Problembok, Liber, Sjunde upplagan

R2000 Redovisning 2 Problembok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
R2000 Redovisning 2 Problembok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
380 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien R2000 Redovisning 2

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. En ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag. Anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar, kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Sjunde upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147123797
Artikelnummer
9147123797-HA
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom