Originalprodukt:
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, Natur & Kultur, Tredje upplagan

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Geografi 4–6 Sverige Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
170 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS Geografi

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur.

Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. I varje kapitel finns ett fördjupningsuppslag. Sista delen av boken handlar om Sveriges landskap.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127421981
Artikelnummer
9127421981-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Språk
Svenska
Medietyp
Dvd/cd-rom