Originalprodukt:
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, Natur & Kultur, Tredje upplagan

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Geografi 4–6 Sverige Grundbok.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
170 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien PULS Geografi

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur.

Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. I varje kapitel finns ett fördjupningsuppslag. Sista delen av boken handlar om Sveriges landskap.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127421981
Artikelnummer
9127421981-PCF
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och kultur
Författare
Språk
Svenska