Originalprodukt:
PULS Geografi 4-6 Norden, Natur & Kultur, Tredje upplagan

PULS Geografi 4-6 Norden, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
163 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

PULS Geografi Norden beskriver hur landskapen i Norden har förändrats från istid fram till nutid. De nordiska länderna presenteras med samma upplägg för att vi ska kunna jämföra och hitta likheter och skillnader.

För varje land finns en tydlig uppdelning i kulturgeografi och naturgeografi. I boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor.

Varje kapitel har fördjupningsuppslag som har med framtid, forskning eller historia inom geografiämnet att göra.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127425415
Artikelnummer
9127425415-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom