Originalprodukt:
PULS Geografi 4-6 Norden, Natur & Kultur, Tredje upplagan

PULS Geografi 4-6 Norden, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
163 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

PULS Geografi Norden beskriver hur landskapen i Norden har förändrats från istid fram till nutid. De nordiska länderna presenteras med samma upplägg för att vi ska kunna jämföra och hitta likheter och skillnader.

För varje land finns en tydlig uppdelning i kulturgeografi och naturgeografi. I boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor.

Varje kapitel har fördjupningsuppslag som har med framtid, forskning eller historia inom geografiämnet att göra.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127425415
Artikelnummer
9127425415-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom