PRIO Religion Grundbok 7, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PRIO Religion Grundbok 7.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
154 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PRIO Religion

Myter och andra berättelser används för att belysa olika teman inom livsåskådning och etik. Berättelserna är hämtade från olika tider och traditioner och från populärkulturen. Texterna och bokens frågeställningar ger möjligheter både att utveckla språk och begreppsförståelse och lära sig innehållet i betydelsefulla berättelser.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152305799
Artikelnummer
9152305799-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom