Originalprodukt:
PRIO Religion Grundbok 7, Sanoma Utbildningar,

PRIO Religion Grundbok 7, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
154 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PRIO Religion

Myter och andra berättelser används för att belysa olika teman inom livsåskådning och etik. Berättelserna är hämtade från olika tider och traditioner och från populärkulturen. Texterna och bokens frågeställningar ger möjligheter både att utveckla språk och begreppsförståelse och lära sig innehållet i betydelsefulla berättelser.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152305799
Artikelnummer
9152305799-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom