Originalprodukt:
Portal Grundbok, Gleerups, Första upplagan

Portal Grundbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
305 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Portal Grundbok är en stadiebok i svenska för årskurs 7-9. Boken har fått sin struktur utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 och innehåller bland annat:

  • ett utförligt kapitel om läsförståelse
  • rikligt med handfasta tips inför att skriva och tala 
  • genomgång av berättande texter och sakprosatexter
  • presentation av språkets användning och historia
  • ett fylligt kapitel om informationssökning och källkritik 

Varje block inleds med en sida där kunskapskraven förklaras. Boken innehåller förklarande genomgångar, diskussionsuppgifter samt hänvisningar till Portal Elevwebb där eleverna bland annat hittar ord- och läsförståelseträning utifrån kapitlets text.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140675569
Artikelnummer
9140675569-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom