Originalprodukt:
Portal Grundbok, Gleerups, Första upplagan

Portal Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
305 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7-9.

Portal Grundbok är en stadiebok i svenska för årskurs 7-9. Boken har fått sin struktur utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 och innehåller bland annat:

  • ett utförligt kapitel om läsförståelse
  • rikligt med handfasta tips inför att skriva och tala 
  • genomgång av berättande texter och sakprosatexter
  • presentation av språkets användning och historia
  • ett fylligt kapitel om informationssökning och källkritik 

Varje block inleds med en sida där kunskapskraven förklaras. Boken innehåller förklarande genomgångar, diskussionsuppgifter samt hänvisningar till Portal Elevwebb där eleverna bland annat hittar ord- och läsförståelseträning utifrån kapitlets text.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140675569
Artikelnummer
9140675569-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart