Lika värde nr 4, 2022 – Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Omslag till Lika värde nr 4, 2022.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

De flesta som arbetar i förskola eller skola möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, med eller utan diagnos. I nummer 4 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur en gymnasieskola och två kommuner gjort satsningar för att förbättra lärmiljön och undervisningen, bland annat för elever med NPF.

Nyköpings gymnasium i Skavsta tog tag i en närmast kaotisk situation och upplever nu att de kommit en bit på väg. Vellinge kommun skapade ett fristående team för att ta tag i problematisk skolfrånvaro. I Växjö kommun har all personal i förskolor, skolor och fritidshem fått kunskap om tillgänglig lärmiljö. Satsningen har haft särskilt fokus på NPF, kognitiva svårigheter och eller tal- och språksvårigheter.

Vad ska man tänka på för att stödet till elever med NPF ska fungera? Rådgivaren Danijel Lukic ger några råd.

En intervju med Camilla Nilvius handlar om hennes avhandling om undervisningsmodellen Response to Intervention, med fokus på att förebygga lässvårigheter. Avhandlingen visar att modellen väsentligt minskar antalet elever med skolsvårigheter genom tidig upptäckt och tidiga insatser.

En artikel utanför temadelen handlar om ett projekt i Örnsköldsvik. Projektets idé är att elevens behov ska få vara grunden för utvecklingen av vuxenutbildningen i kommunen. För komvuxelever som läser kurser på distans finns nu stöd att få i en lokal med anpassad miljö och lärare på plats. "Det här stället gör att jag kommer upp ur sängen varje morgon", säger en av eleverna.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01020
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor