Lika värde nr 2, 2023 – Tema: Övergångar

Lika värde nr 2, 2023 – Tema: Övergångar
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Alla elever gör olika övergångar under sin skoltid. De byter klass, skolenhet och skolform. För många barn kan det vara spännande och oproblematiskt, men för barn och elever i behov av stöd, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning kan övergångar vara krävande. I nummer 2 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur två skolor och en kommun arbetar med övergångar.

Möckelngymnasiet i Karlskoga har tagit fram ett dokument som minskar risken för att glömma något och som säkerställer att de får samma typ av information för varje elev, som ska börja på introduktionsprogrammet eller på gymnasiesärskolan. Älmhults kommun har tydliga rutiner för övergången mellan årskurs sex och sju. Ett projekt för att öka personalens kompetens om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på Montessori i Skövde ledde även till utveckling av arbetet med övergångar från förskolan, genom låg- och mellanstadiet och till högstadiet.

Rådgivaren Ulrika Bengtsson ger några råd för arbetet med övergångar.

En intervju med Therese Welén handlar om hennes avhandling om tidiga skolövergångar. Hon betonar vikten av relationsskapande arbete för att skapa villkor för barns fortsatta lärande och utveckling inför och efter en övergång. Hon visar i sin avhandling att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm i samband med övergångar.

En artikel utanför temadelen handlar om en skola i Järfälla som genom screening och riktad intensivträning arbetar med att höja elevernas läsförmåga. De berättar att de ser fler elever med godkända resultat i klasser där de har arbetat systematiskt med intensivträning, individuellt eller i grupp.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01061
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor