Lika värde nr 2, 2022 – Tema: Språk och kommunikation

Lika värde nr 2, 2022 – Tema: Språk och kommunikation.
Produkttyp: Tidning

Ingår i serien Lika värde

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. I nummer 2 av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om förskolan som erbjuder teckenspråk. Läs också om hur det går att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation på fritidshem och i gymnasieskolan för elever med rörelsehinder.

I snart två år har ett projekt om språkutvecklande arbetssätt pågått på Hjortsbergsskolan i Falkenberg. Det har lett till att alla på skolan använder visuellt stöd mer, inte minst på fritidshemmen.

Riksgymnasiet i Göteborg har utvecklat tillfällena för bedömning för elever som kommunicerar med alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Nu får eleverna visa sina kunskaper mer självständigt.

Hur främjar vi språkutvecklingen för både de barn som är hörande och de som är döva, utan att använda olika metoder? Hur kan vi få alla barn delaktiga när talad svenska är det dominerande språket? Hur ger vi alla barn möjlighet att kommunicera på lika villkor? Det är frågor som en förskola i Borås har arbetat med de senaste åren.

"Kursen i alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, hjälpte mig att ställa krav för min elevs skull. Jag har bra koll på Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, kurser och väljer att läsa det som berör mina elever just nu. I det här specifika fallet började en elev hos oss som behövde stöd i sin kommunikation", säger Josefin Wallin, lärare på Gruvans grundsärskola i Långberg.

Hur kan du som lärare se till att elever som har ett alternativt kommunikationssätt ges möjligheter att utveckla sitt språk? Isabel Olsson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några goda råd.

I sin avhandling har May-Britt Monsrud undersökt tvåspråkiga elevers språkfärdigheter med test på både deras första- och andraspråk. Hon konstaterar att den som kartlägger behöver ha kompetens inom tvåspråkighetsutveckling, kartläggning och specialpedagogik. May-Britt är filosofie doktor och senior rådgivare på Statped i Norge.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01018
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor