Learn English Second Book grundbok åk 2, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till Learn English Second Book grundbok åk 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
73 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Learn English

Learn English – Second Book är lätt att följa med sin tydliga struktur och välavvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789187011696
Artikelnummer
9789187011696-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Majemaförlaget
Medietyp
Nedladdningsbart