Originalprodukt:
Koll på Europa, Bonnier Utbildning AB,

Koll på Europa Elevbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Koll på geografi

Koll på Europa är ett basläromedel för skolår 4-6. Boken lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. Geografiska fakta knyts till verkligheten - till elevernas egen omgivning. Geografiska namn har en central plats.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789162273477
Artikelnummer
9162273477-HA
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom