Originalprodukt:
Koll på Europa, Bonnier Utbildning AB,

Koll på Europa Elevbok, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Koll på geografi

Koll på Europa är ett basläromedel för skolår 4-6. Boken lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. Geografiska fakta knyts till verkligheten - till elevernas egen omgivning. Geografiska namn har en central plats.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789162273477
Artikelnummer
9162273477-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom