Klara svenskan Elevbok Åk 4 Språklära, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Klara svenskan.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
60 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Klara svenskan

I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127438019
Artikelnummer
9127438019-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart