Originalprodukt:

Klara svenskan Elevbok Åk 4 Språklära, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Klara svenskan.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
60 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Klara svenskan

I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127438019
Artikelnummer
9127438019-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom